Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa


e‐mail: info@mrpips.gov.pl

 


Telefon do centrali: 22‐661‐10‐00
FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36

 

Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15